www.eprace.edu.pl » machiavelli » spis treści

Wkład Niccolo Machiavellego w kształtowanie nowożytnej koncepcji kultury1. Wstęp2. Niccolo Machiavelli - człowiekiem renesansu

 2.1. Działalność polityczna Niccolo Machiavellego.

 2.2. Środowisko intelektualne Niccolo Machiavellego.

 2.3. Twórczość Niccolo Machiavellego.3. Nowożytna koncepcja kultury politycznej Niccolo Machiavellego

 3.1. Myśl polityczna w dziełach Niccolo Machiavellego.

 3.2. Dziedzictwo polityczne Niccolo Machiavellego.

 3.3. Kultura militarna w twórczości Niccolo Machiavellego.4. Renesansowy światopogląd i ideologia Niccolo Machiavellego5. Wkład Machiavellego do historiografii renesansowej6. Niccolo Machiavelli jako badacz literatury i twórca dzieł literackich7. Zakończenie8. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.