www.eprace.edu.pl » machiavelli

Wkład Niccolo Machiavellego w kształtowanie nowożytnej koncepcji kultury

Autor:

Jarosław Misiak

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr hab. Antoni Krawczyk

Recenzent:

prof. A. Gmiterek

Uczelnia:

UMCS Lublin

Kierunek:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Data powstania:

1997-08-30

Data zamieszczenia na portalu:

2012-04-18 21:55:11

Opis pracy:

Całościowa monografia życia i twórczości Niccolo Machiavellego.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.