www.eprace.edu.pl » machiavelli » Bibliografia

Bibliografia

Źródła:

Machiavelli N., Historie florenckie, przekład K.Estreicher, Warszawa, Kraków 1990.

Machiavelli M., Książę, przekład W.Rzymowski, Wrocław 1979.

Machiavelli N., Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza [w:] Wybór pism, wybór i oprac. K.Żaboklicki, Warszawa 1972.

Opracowania:

Barycz H., Myśl i legenda Machiavellego w Polsce w wieku XVI - XVII [w:] Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965.

Baszkiewicz J., Ryszka F., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1970.

Becker H., Barnes H.E., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, Warszawa 1965.

Bielański S., Wstęp do: N.Machiavelli, Historie florenckie, przekł. K.Estreicher, Warszawa, Kraków 1990.

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1965.

Czarnowski S., Kultura, Warszawa 1938.

Gierowski J.A., Historia Włoch, Wrocław 1985.

Gil C., Machiavelli, Warszawa 1997.

Gramsci A., Nowoczesny książę [w:] Pisma wybrane, t. I, Warszawa 1961.

Grzybowski K., Wstęp do: M.Machiavelli, Książę, przekł. W.Rzymowski, Wrocław 1979.

Heistein J., Historia literatury włoskiej, Wrocław 1994.

Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1976.

Kłoskowska A., Machiavelli jako humanista na tle włoskiego Odrodzenia, Łódź 1954.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.

Krawczyk A., Etyka i filozofia społeczna Niccolo Machiavellego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, sectio A, vol. 11, Lublin 1971.

Malarczyk J., Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycznych Niccolo Machiavellego [w:] Archiwum historii filozofii i myśli społecznej, t. XXXI, Warszawa 1985.

Malarczyk J., Historia doktryn polityczno-prawnych czasów nowożytnych. Odrodzenie i Oświecenie, Lublin 1995.

Malarczyk J., Niccolo Machiavelli i Ulrich von Hutten o stanach panujących i władzy we Włoszech i w Niemczech, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV, z. 1-2, Poznań 1994.

Malarczyk J., U źródeł włoskiego realizmu politycznego. Machiavelli i Guicciardini, Lublin 1963.

Malarczyk J., Wstęp do: N.Machiavelli, Wybór pism, wybór i oprac. K.Żaboklicki, Warszawa 1972.

Maneli M., Machiavelli, Warszawa 1968.

Niccolo Machiavelli. Paradoksy losów doktryny, praca zbiorowa , Warszawa 1973.

Nowicki A., Człowiek w świecie dzieł, Warszawa 1974.

Nowicki A., Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia, Warszawa 1956.

Pomian K., Historia między retoryką a teologią. Niektóre problemy myśli historycznej doby Oświecenia i Reformacji, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. IX, 1964.

Sapegno N., Historia literatury włoskiej w zarysie, Wrocław 1979.

Żaboklicki K., Literatura włoska, [w:] Dzieje literatur europejskich, t.I, Warszawa 1977.

Żygulski K., Wstęp do zagadnień kultury, Warszawa 1972.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.